Pemenang Lomba JKPKA 2016
01 December 2016
  1. Lomba KTI dan Metodologi Asessment
Juara 1 SMKN 2 Malang
Juara 2 SMAN 1 Garum Blitar
Juara 3 SMAN 1 Geger Madiun
Juara Harapan 1 SMAN 1 Grogol Kediri
Juara Harapan 2 SMKN 1 Kebonsari Madiun
 
  1. Lomba Pemantauan Kualitas Air
Kategori Juara Sekolah Nama Peserta
Juara 1 SMAN 1 Tulungagung 1.       Inawati Rizki 2.       Petra Arde Septia Graha 3.       Yulianingsih Pembimbing: Sri Susanti, S.Pd
Juara 2 SMAN 2 Mejayan 1.       Nurma Musa 2.       Desi Lia Nur Ramadhani 3.       Dhinar Sri Kusumadwi Pembimbing: Dwi Susanti S.Pd
Juara 3 SMAN 2 Jombang 1.       Alvita Hanun Apsari 2.       Azzahra Aulia Haya 3.       Della Felliana Pembimbing: Chusniati, S.Pd, M.Pd
Juara Harapan 1 SMAN 1 Grogol Kediri 1.       Ella Novia Lydia 2.       Lutfiana Ulfa Pembimbing: Dra. Sunarti, M.Pd
Juara Harapan 2 SMAN 2 Malang 1.       Muhammmad Bagus Wira Utama 2.       Muhammad Robith Adani 3.       Wening Kusmawardani Pembimbing: Dra. Ruchimad Achmad, M.Pd
 
  1. Lomba Fotografi Lingkungan
Kategori Juara Sekolah Nama Peserta
Juara 1 SMAN 1 Geger Farisan Hamda Ardipradita Pembimbing: Erfan Heri Cahyono, M.Pd
Juara 2 SMAN 1 Mojo Kediri  
Juara 3 SMAN 2 Jombang Yogha Setiawan
Juara Favorit SMKN 13 Malang Asril Susanto
 
  1. Lomba Jingle JKPKA
Kategori Juara Sekolah Nama Peserta
Juara 1 SMAN 2 Jombang 1.    Cahya Yudha Laksmana Putra 2.    Media Arian Al-Barkah 3.    Yogha Setiawan Pembimbing: Chusniati, S.Pd, M.Pd
Juara 2 SMAN 2 Jombang 1.    Narindra Qonita 2.    Danicko Primada Wima Arganata 3.    Della Felliana Pembimbing: Chusniati, S.Pd, M.Pd
Juara 3 SMAN 2 Jombang 1.    Afif Priandhika Izzulhaq 2.    Khoirunnisa Firdausy 3.    Ujiati Kamulyan Pembimbing: Siswono, S.S
Juara Favorit SMA Islam Batu 1.     Defa Shania Salsabila 2.     Diah Kusuma Wardhani 3.     Widiya Wulandari 4.     Khabib Muhibatul Aziz 5.     Mega Tri Andi Pembimbing: